Inloggen
 
Voer hier personeelsnummer en geboortedatum in
 –  – 
 
 
Hoe werkt het?
U moet uw burgerservicenummer en uw personeelsnummer invoeren in de bovenstaande velden. Deze gegevens kunt u vinden op uw loonstrook. Na het invoeren drukt u op de knop 'Doorgaan'.

Op uw beeldscherm verschijnt vervolgens een formulier dat uw persoonlijke gegevens bevat: uw naam, leeftijd, het aantal jaren dat u in dienst bent bij uw werkgever etc. Controleer deze gegevens zorgvuldig.

Met dat formulier geeft u inzicht in de achtergronden van uw ziekmelding. Het formulier bevat een aantal op uw functie toegespitste vragen. Na beantwoording van die vragen geeft de uitslag van het formulier inzicht in uw mogelijkheden en knelpunten. Deze kunt u samen met uw leidinggevende bespreken.

Het formulier bevat tevens een uitgebreide toelichting van de werking.

ARBO West
Roode Wildemanweg 19
1521 PZ Wormerveer
(075) 6704325
http://www.arbowest.nl